Als ge altijd doet wat ge altijd deed, zult ge altijd krijgen wat ge altijd kreeg!

29
mei
2014
Posted by: Werner De Vree  /   Category: gedrag / TIPS   /   Geen reacties

Situatie :

e6ff899f3f2240439b0a3a162ae34543_2Herlees de titel van deze tip nog een keer. Traag. Of doe het in het ritmische Frans; “if you always do what you always did, you will always get what you always got”.
M.a.w. : je kan geen probleem oplossen met hetzelfde brein dat het creëerde. Loop je dus telkens tegen hetzelfde (ongewenste) issue aan, is dat eigenlijk goed nieuws; een alarmlampke voor verandering!

Oplossing :

Als je immers ander resultaat wil dan je tot op heden verkreeg, heb JIJ in principe de kracht in handen om ander resultaat te halen. reactive_proactive_predictive
Door je eigen aanpak te wijzigen.
De re-actie op jouw actie is hier immers rechtstreeks afhankelijk van, wil je dus een ander gevolg, is het kwestie van andere actie te pakken. Op die manier kan je pro-actief (zelfs pre-dictief) te werk gaan en vergroot je je sla(a)gkans!

Hoe :

V.w.b. priori-tijdbeheer kan je op deze site terecht voor Xtra, andere inzichten, om bestaande gewoonten aan te passen en … ander resultaat te verkrijgen.

Je kan hiervoor :

  1. zelf methodisch te werk gaan : je klikt op een kernwoord b.v. “planning” en leest alle tips m.b.t. planning, als je daarmee aan de slag wil;toolbox
  2. inschrijven op de weektips : waarbij je chronologisch geloodst wordt door de methodiek van DGD-DoelGericht Doen;
  3. een vraag plaatsen op de community-blog ;
  4. en/of uiteraard een training/workshop / coaching volgen voor diegenen die die werkwijze meer op prijs stellen.

 

psssst :

LET WEL OP : “het is jouw energie” :OP :
electrabel-zakelijkgewoonten wijzigen vragen entwat doorzettingskracht.
Een brein heeft een tijdje nodig om nieuwe paadjes te bewandelen. Onder meer afhankelijk van de intensiteit en frequentie. Vergelijk je brein maar met een sneeuwlandschap : je pakt de platgetreden paadjes. Wil je door diepsneeuw, kost je dit wat meer moeite en kracht, het gaat trager, je gaat al eens op je bek, maar na een poos heb je een Xtra paadje gevormd!
Verwacht dus geen micro-wave solutions : je moet/mag er mee aan de slag. Immers : “Oefening baart kunst”, “Ubung macht den Meister”, “Practice makes perfect”, “l Habilete s acquiert par la pratique” en “Samsung Suzuki Kroepoek Kawasaki”.

Leidinggevende :

Jou als leidinggevende wacht een dubbele taak :hippe-tandem-e-bike

  1. waar loop ik zelf telkens opnieuw tegenaan?
  2. wat zijn de patronen binnen mijn afdeling, mijn team?

Welkom op het boeiende traject van ontdekking en groei!

Actie :

roep de hulp van de cavalerie in :

1. klik op de topic waar jij ondersteuning op wil en lees de tips dienaangaande!shutterstock_78813541
2. schrijf in op de structurele weektips (soort e-learning);
3. stel je gerichte vraag op de community-blog;
4. schrijf je in op een training/workshop / coaching

of ga zelf aan de slag :

  1. breng je pijnpunten in kaart (start met 1 concreet issue waar je nu aan denkt)
  2. van welke oorzaak zijn deze pijnpunten het gevolg (m.a.w. : wat moet ik doen om in dezelfde sjituatie te geraken)?
  3. hoe zijn we hier in het verleden mee omgegaan, welke re-acties? Met welke gevolgen?
  4. hoe kunnen we hier naar de toekomst (voorzichtig) anders mee experimenteren, pro-ageren? Met welke gevolgen?

Hou ons op de hoogte!

Geen reacties